Nëse je dhe ti ambicioz për para dhe karrierë, 
Unitcenter shpk është  zgjedhja e duhur!!! 
Flet shumë mirë italisht dhe di të shesësh? 
Ne punësojmë vetëm më të mirët! 

Telemarketing

Motivimi për të qënë më të mirët në produktin final na ndihmon në krijimin e një proçesi dinamik, ku punonjësit kanë një rol aktiv dhe tejet të rëndësishëm. Shërbimet që ofrojmë për ta mundësuar realizimin e produktit janë:

  • Seminare
  • Praktika
  • Trajnime të integruara

Konsulencë Financiare

UnitCenter ka një qasje shumë pragmatike, e cila krijon një urë lidhëse midis komponentit akademik dhe praktikës së përditshme të kompanisë, duke u bazuar në parimin e “të mësuarit duke punuar”. Për kompanitë e reja ofrojmë shërbime konsulence, të orientuara drejt auditit, cash flow, marketingut dhe menaxhimit të biznesit.

Helpdesk

Ne hartojmë, mbështesim dhe  realizojmë në 360° fushata promovuese për një sërë klientësh, duke përdorur me profesionalizëm të gjitha mjetet e nevojshme që na ndihmojnë për të arritur objektivin. 

Trajnime Profesionale

Kompania organizon trajnime profesionale të nivelit fillestar dhe të avancuar, duke nxitur dhe promovuar në këtë mënyrë potencialin e secilit prej kandidatëve të interesuar. 

Marketing Multidimensional

Ne vlerësojmë potencialin e gjithsecilit dhe u sigurojmë atyre mjetet e nevojshme që të ndërmarrin me hapa të vegjël nisma shumë të mëdha. Ne punojmë së bashku, mësojmë së bashku dhe rritemi së bashku! 

Kush jemi ?

“UNITCENTER Sh.p.k. u themelua në vitin 2015, si një kompani që ofron shërbime outsourcing Telemarketing-u për një sërë brand-esh ndërkombëtare.
Kompania merret kryesisht me hartimin dhe zbatimin e fushatave promocionale duke përdorur gjithë mjetet e nevojshme si marketingu i drejtpërdrejtë ose nëpërmjet formave alternative që ofron marketingu online!

Vizioni

Të sigurojmë një shërbim me cilësi të lartë, që të kombinojë kostot me nivelin e performancës. Për të pasur një marrëdhënie sa më të suksesshme me klientët, ne jemi gjithmonë një hap përpara, sepse ndërthurim ekspertizën e kapitalit njerëzor që disponojmë me nevojat dhe dëshirat e tyre.

Misioni

Ne vlerësojmë potencialin e gjithsecilit dhe u sigurojmë atyre mjetet e nevojshme që të ndërmarrin me hapa të vegjël nisma shumë të mëdha. Ne punojmë së bashku, mësojmë së
bashku dhe rritemi së bashku!

Filozofia

Baza e strategjisë sonë është që të ofrojmë një standard më të lartë të kujdesit ndaj klientëve dhe partnerëve, në krahasim me atë që ofrohet nga konkurrenca. UnitCenter kërkon të tërheqë punonjës potencialë shumë të motivuar, që besojnë dhe praktikojnë punën në grup, që ndajnë përkushtimin, përgjegjësinë, dëshirën për rezultate dhe disiplinën e nevojshme për të arritur qëllimin e përbashkët.

Kontakt

Tiranë ​

Shkodër